Rom for alle - den universelle utforminga i Fryland og Orstad kyrkje

Stolane i kyrkja er i samsvarar med krava frå allergikarar. At det ikkje ligg leidningar som hindrar reingjering langs golva er òg bra.