Rom for alle - den universelle utforminga i Fryland og Orstad kyrkje

Kyrkjeanlegget er utvikla og bygd etter prinsippa om universell utforming. ”Tilgjenge for alle”.

Tomt:

Tomt10.660 m²
Bebygd areal1370 m²
Areal U- etasje220 m²
1 etasje1250 m²
Høgd fondvegg16 m
Høgd tårn22 m

Taket er dekka med Sedum planten

Hovudetasjen inneheld: administrasjon, kyrkjerom, foajé, kapell, kyrkjestove og kjøkken

Barn og unge får:

  • Hall i U-etasjen ca 400 m² m/kjøkken
  • 3 separate grupperom i U-etasjen på 54,2 + 35,8 + 41,3 m²
  • Vidare øvingsrom for musikk og produksjonsrom for lyd og bilete

Sitjeplassar

Golvplan535 personar
Galleri95 personar
Sum630 plassar i kyrkjeromet

Andre rom kan nyttast ved særlege høve – då med lyd- og biletoverføring. Slik kan kyrkja romme kring 1500 personar fordelt på 2 nivå.
Teknisk er kyrkja utstyrd med fullt multimediaopplegg. Kyrkjeromet er eit ”daudt rom” med max etterklangtid på 1 sek.

Det er installert teleslynge i kyrkjeromet, ein del av foajen samt festsalen i U-etasjen.

Uteområdet:

  • Parkering for 120 bilar + syklar
  • Friluftsamfi, område for leik og spel

Framdrift

Byggestart i byggegrop10 sept 2007
Nedlegging av grunnstein18 mai 2008 kl 1500
Vigsling14 des 2008 kl 1100

Økonomi

Kalkyle NOK 62,5 mill
Inkludert: bygg, inventar, teknisk utstyr, utsmykking og uteareal